Vi tager ansvar for dit affald

98 42 68 55

info@skraldemanden.dk

Sortering af affald

Peter Sørig Renovation A/S er en visionær virksomhed, hvor vi værner om miljøet. Affald betragter vi som en ressource. Vi rådgiver gerne om sortering ude på den enkelte virksomhed. Det skåner miljøet, giver en bæredygtig økonomi og en grøn profil.

Affald som køres til forbrænding energiudnyttes til fjernvarme og el produktion. Pap, papir, plast samt organisk affald som er sorteret afhændes til genanvendelse.

Organisk affald består af madaffald fra f.eks. restauranter, storkøkkener og supermarkeder, bliver brugt til at udvinde biogas der benyttes til miljørigtigt el, varme eller brændstof. Restproduktet er et helt rent og miljørigtigt affaldsprodukt uden plastik- og metalrester, benyttes til gødning i landbruget.

Restaffald er det du står tilbage med efter at have sorteret det organiske affald og det til genbrug fra. Restaffald er bestående af det beskidte emballage du kommer i skraldespanden i køkkenet.

Hos Peter Sørig Renovation kan vi også være behjælpelige med at bortskaffe og makulere arkivmateriale, som kan indeholde fortrolige oplysninger.

Peter Sørig Renovation indvejer affaldet efter affaldstype og indberetter det til miljøstyrelsen på vegne af virksomhederne. Det sikrer virksomhederne en grøn profil af affaldshåndteringen og bidrager til en cirkulær økonomi.

Vi rådgiver gerne om optimale containerstørrelser

sortering
sortering

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

98 42 68 55

Kontakt os i dag